SZCZEGÓŁY OFERTY

KONSULTACJE

Jedno lub kilka spotkań o charakterze interwencyjnym dla osób, które potrzebują pomocy, wsparcia, zorientowania się w problemie swoim lub bliskich osób.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Dla osób przeżywających trudności emocjonalne, zmagających się z kryzysem życiowym, odczuwających lęki, napięcia, nadmierny stres, smutek....

Zajmujemy się m.in. leczeniem nerwic, depresji, fobii, zaburzeń jedzenia i innych trudności emocjonalnych, problemami okresu dojrzewania u młodzieży.

Psychoterapia

to rozwiązywanie problemów osobistych w indywidualnym kontakcie z terapeutą. Daje możliwość zmiany perspektywy i zobaczenia problemu w innym świetle, zrozumienia i poznania siebie, co przekłada się na codzienne funkcjonowanie i pozwala poczuć kontrolę nad własnym życiem.

Psychoterapię prowadzimy w ujęciu psychodynamicznym, co oznacza, że uwzględniamy wpływ motywów świadomych i nieświadomych na uczucia, decyzje i postępowanie człowieka.

Sesja psychoterapii trwa 50 minut, zazwyczaj odbywa się raz w tygodniu.

PSYCHOTERAPIA PAR

Spotkania dla par w kryzysie w obecności dwóch terapeutów, mające na celu rozwiązanie bieżącego konfliktu, poprawę komunikacji między partnerami, pogłębienie relacji interpersonalnych.

Sesja psychoterapii par trwa 90 minut, zazwyczaj odbywa się raz na dwa tygodnie.

Cennik

SESJA PSYCHOTERAPII 170.00 zł
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA 170.00 zł
TERAPIA PAR 300.00 zł

mgr KRYSTYNA SZPUŁA 505 154 614

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuję się diagnozą, terapią, działaniami profilaktycznymi i psychoedukacyjnymi dzieci, młodzieży i dorosłych. Praca w placówkach, między innymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym ( obecnie Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów), Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pozwoliła mi na zebranie różnorodnych doświadczeń. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, posiadam rekomendację trenerską PTP. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji .

mgr ARLETA KUBERKA 668 433 319

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego certyfikat nr 124

Jestem absolwentką Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Ukończyłam także Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.  Od kilkunastu lat zajmuję się psychoterapią dorosłych i młodzieży. Doświadczenie zdobyłam jako psychoterapeuta pacjentów indywidualnych w Ośrodku Leczenia Nerwic, Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej. Prowadziłam grupy dla młodzieży w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej i Poradni Zdrowia Psychicznego. W 2006 r. uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który potwierdza moje kwalifikacje. Posiadam również certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Aktualnie pracuję w Poradni Psychologicznej i Psychosomatycznej. Od wielu lat regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora.

Kontakt

KRYSTYNA SZPUŁA 505 154 614

Arleta Kuberka 668 433 319